Với tốc độ tăng trưởng GDP dự kiến khoảng 6,8% năm 2017, Tập đoàn Điện lực Việt Nam khẳng định, sẽ cân đối tất cả các nguồn điện, đảm bảo đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, nhất là khu vực phát triển nóng - miền Nam.

Dien nam 2017: Co du cung ung? - Anh 1

4 phương án tăng trưởng phụ tải

Với tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) khoảng 6,8% thì dự báo nhu cầu điện năm 2017 tăng khoảng 12% so với năm 2016. EVN đã đưa ra 4 phương án cấp điện.

Cụ thể, phương án cơ sở được dự tính phụ tải tăng trưởng 11,5%, tần suất nước về các hồ thủy điện 65%. Việc đảm bảo cấp điện cho cả nước nói chung và miền Nam nói riêng phụ thuộc chủ yếu vào việc vận hành ổn định, tin cậy của các tổ máy Nhiệt điện than Vĩnh Tân 2 và Duyên Hải 1.

Dự kiến, sản lượng điện huy động từ 2 nhà máy này trong 6 tháng mùa khô trên 7 tỷ kWh. Đồng thời, Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 cũng sẽ đóng góp khoảng gần 2 tỷ kWh vào mùa khô để cung cấp điện cho miền Nam. Trong trường hợp không thể đảm bảo sản lượng trên, hệ thống điện quốc gia có thể phải huy động thêm nhiệt điện dầu.

Phương án 2 có phụ tải tương tự phương án 1, nhưng lưu lượng nước về kém hơn (tần suất 75%). Đề bù lại phần thủy điện bị giảm, hệ thống điện quốc gia sẽ cần huy động thêm các nguồn nhiệt điện than, khí và dầu ngay từ đầu năm. Dự kiến, sản lượng dầu huy động là hơn 2,3 tỷ kWh trong mùa khô và hơn 4 tỷ kWh/ năm.

Phương án 3 với phụ tải tăng trưởng 13%, tần suất nước về 65%. Theo đó, trong 6 tháng mùa khô, các nguồn nhiệt điện than và tubin khí miền Nam được huy động cao để đáp ứng nhu cầu phụ tải. Các nguồn thủy điện miền Nam được điều tiết để giữ mực nước cao đến cuối mùa khô, đảm bảo cung cấp điện. Sản lượng dầu dự kiến huy động là 2,3 tỷ kWh trong mùa khô và hơn 3,5 tỷ kWh cả năm.

Phương án 4 là phụ tải cao 13%, tần suất nước về kém 75%. Ngoài huy động cao các nguồn nhiệt điện than và khí, nhiệt điện dầu cũng phải huy động cao ngay từ đầu năm. Dự kiến, sản lượng nhiệt điện dầu huy động trong mùa khô là hơn 4 tỷ kWh và cả năm là gần 6 tỷ kWh.

Trông cậy nhiệt điện than miền Nam

Với tất cả các phương án tính toán, cân bằng cung cầu điện năm 2017 đều được đảm bảo.Tuy nhiên, các nhà máy nhiệt điện than miền Nam bao gồm Nhiệt điện Vĩnh Tân 2, Duyên Hải 1 và Duyên Hải 3 giữ vai trò đặc biệt quan trọng đảm bảo cung cấp đủ điện cho miền Nam. Việc vận hành an toàn, ổn định các tổ máy còn góp phần hạn chế tối đa việc huy động các nhà máy nhiệt điện dầu.

Ông Nguyễn Hữu Phiên – Giám đốc Công ty Nhiệt điện Duyên Hải cho biết, năm 2017, dự kiến sản lượng điện huy động của Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 khoảng 7 tỷ kWh (năm 2016 là 6,1 tỷ kWh). Vì vậy, trong quá trình vận hành, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải còn tăng cường củng cố thiết bị để vận hành an toàn, ổn định các tổ máy.

Khó khăn hiện nay là, Cảng than Trung tâm Điện lực Duyên Hải được thiết kế cho tàu 30.000 DWT, nhưng mới chỉ tiếp nhận được tàu 22.000 DWT. Dự kiến từ nay đến cuối năm 2016 và đầu năm 2017, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải và các đơn vị sẽ tiếp tục khẩn trương hoàn thành nạo vét luồng để tiếp nhận được tàu 30.000 DWT.

Đối với các nhà máy nhiệt điện thuộc Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, EVN cũng yêu cầu các đơn vị dự trữ tối đa theo khả năng chứa của kho than và năng lực bốc dỡ than, đảm bảo đủ nhiên liệu để vận hành ổn định các tổ máy.

Để đảm bảo cung cấp điện năm 2017, EVN cũng đang tập trung sửa chữa, củng cố các tổ máy thủy điện, nhiệt điện than, tuabin khí; bố trí lịch bảo dưỡng các tổ máy năm 2017; tích nước các hồ thủy điện đến mực nước dâng bình thường để đảm bảo khả dụng nguồn cao nhất cho mùa khô năm 2017.

Trong thời gian tới, theo kế hoạch EVN sẽ đẩy nhanh đầu tư xây dựng các nhà máy điện mặt trời Trị An (130 MW), Sê San 4 (50 MW)... để đưa các nhà máy này vào vận hành trong giai đoạn 2018 - 2019. Việc huy động hợp lý các nguồn thủy điện, nhiệt điện than, tuabin khí, nhiệt điện dầu kết hợp với sử dụng năng lượng tái tạo là phương án tối ưu để đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân.

Hạ An