Nhân dịp Ngài Đô-nan Trăm được bầu làm Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, ngày 9-11, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện mừng.

Dien mung - Anh 1

* Nhân dịp Ngài Mi-xen A-un được bầu làm Tổng thống nước Cộng hòa Li-băng, ngày 9-11, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gửi điện chúc mừng.