15 năm sau khi công chiếu loạt phim "Harry Potter", diện mạo dàn diễn viên có nhiều thay đổi, người trưởng thành, người già đi.

Video: Diện mạo dàn sao "Harry Potter" ngày ấy - bây giờ: