Ngày 10/11, trao đổi với báo chí, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường Trần Hồng Hà cho biết: Tất cả những hoạt động về nhấn chìm hoặc đổ chất thải ra biển phải thực hiện nghiêm ngặt, đánh giá rõ ràng xem tác động môi trường nào, luật pháp có cho phép hay không? còn tất cả các chất thải khi chưa đánh giá, chưa phân tích mà đổ trực tiếp ra môi trường là không được.

Dien luc Vinh Tan 1 xin do chat thai ra bien: Chua cho phep - Anh 1

Bộ trưởng Trần Hồng Hà.

Liên quan đến việc Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1 có hồ sơ xin cấp phép đổ 1,5 triệu m3 chất thải ra biển trong quá trình nạo vét luồng hàng hải, vũng quay tàu, phục vụ nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 tại Vĩnh Tân, Tuy Phong (Bình Thuận) với lý do nếu đổ trên đất liền sẽ không hiệu quả về kinh tế-xã hội, theo Bộ trưởng Hà: Hiện nay, Bộ chưa nghiên cứu hồ sơ và công ty đã gửi đề án ra Tổng cục biển hải đảo để đề xuất.

Bây giờ, những việc nhấn chìm hoặc đổ chất thải xuống biển lần đầu thì trong luật phải cho phép. Ví dụ trong nạo vét sông luồng lạch, luật cũng cho phép phải quy hoạch nơi đổ và phải đánh giá tác động nơi quy hoạch đấy. Đương nhiên, quan trọng nhất là đổ ở đâu và đổ cái gì.

“Thực tế doanh nghiệp luôn lựa chọn nơi thuận tiện nhất, chi phí rẻ nhất, nhưng với lĩnh vực môi trường thì phải chọn vị trí tác động ít nhất và không ảnh hưởng trực tiếp đến các hệ sinh thái" - Bộ trưởng Hà nói.

Về chất thải của nhiệt điện, theo Bộ trưởng Hà, có những loại hoàn toàn có thể tái chế, tái sử dụng như là nguyên liệu cho sản xuất.

Trong trường hợp xỉ thải đáy lò, theo Bộ trưởng, sau xem xét cụ thể chất lượng của xỉ thải đó, đánh giá thành phần, nếu không chứa các hàm lượng độc hại và đáp ứng được các tiêu chuẩn về làm nguyên liệu thay thế các nguyên liệu vật liệu xây dựng thì nhiều nước cũng đã sử dụng.

Bộ trưởng Hà cũng cho biết, các nước đã sử dụng những vật liệu đó để trộn vào trong các vật liệu xây dựng để phục vụ cho việc kè đê, kè biển.

Do vậy, việc xem xét đổ hay tái sử dụng là một bài toán mà hiện nay, Bộ Tài nguyên Môi trường và Bộ Xây dựng phải xem xét đánh giá thành phần ấy, đồng thời ban hành các quy chuẩn loại xỉ nào có thể làm vật liệu xây dựng, nó phụ thuộc vào thành phần.

“Trên cơ sở đó, sẽ có phương án nhưng có thể khẳng định, cho đến bây giờ xỉ thải đó chưa được đổ trực tiếp ra biển. Cần đánh giá, xem xét một cách kỹ lưỡng, không được đổ xuống biển trực tiếp”.

Trước những lo ngại về việc đổ 1,5 triệu m3 chất thải xuống biển này có thể gây ra một Formosa thứ hai, Hà nêu rõ: "Quan điểm của Bộ rất rõ ràng như tôi nói, đã có những quy định rất rõ ràng về trách nhiệm và thẩm quyền. Tất cả những hoạt động về nhấn chìm hoặc đổ chất thải ra biển phải thực hiện nghiêm ngặt, đánh giá rõ ràng xem tác động môi trường nào, luật pháp có cho phép hay không? Còn như tôi nói, tất cả các chất thải khi chưa đánh giá, chưa phân tích mà đổ trực tiếp ra môi trường là không được".

Bộ trưởng Hà cũng cho rằng đây là vấn đề mới và trong ngày 11/11, Bộ sẽ làm việc với tỉnh Bình Thuận, sau đó sẽ cung cấp thông tin cho báo chí.

H.Mai - T.Dương (ghi)