Có những hình ảnh được chụp lại đúng thời điếm khiến chúng ta phải xem đi xem lại nhiều lần mới rõ.

'Dien dau' voi cac hinh anh phai xem lai lan hai - Anh 1

Ahihi, đố các bác biết chân em ở đâu đấy?

'Dien dau' voi cac hinh anh phai xem lai lan hai - Anh 2

Không như mọi người nhìn thấy đâu nhé.

'Dien dau' voi cac hinh anh phai xem lai lan hai - Anh 3

"Gấu" em ở đây nhé, các bác nhìn cho kĩ vào.

'Dien dau' voi cac hinh anh phai xem lai lan hai - Anh 4

Đầu của em đấy nhé các bác, đừng có nhầm đấy.

'Dien dau' voi cac hinh anh phai xem lai lan hai - Anh 5

Nhiều thím sẽ "tưởng bở" lắm đấy nhé.

'Dien dau' voi cac hinh anh phai xem lai lan hai - Anh 6

Cổ em không dài được như vậy đâu.

'Dien dau' voi cac hinh anh phai xem lai lan hai - Anh 7

Người "hai đầu" không có thật đâu mấy thím.

'Dien dau' voi cac hinh anh phai xem lai lan hai - Anh 8

Cứ nghĩ người "hai đầu" chỉ có trong truyền thuyết.

'Dien dau' voi cac hinh anh phai xem lai lan hai - Anh 9

"Gấu" em chân không dài đến thế đâu các bác.

'Dien dau' voi cac hinh anh phai xem lai lan hai - Anh 10

Chị em nhớ "soi" cho kĩ rồi lại cười đấy nhé.

'Dien dau' voi cac hinh anh phai xem lai lan hai - Anh 11

Các bác nhìn cho kĩ chứ không "oan" cho bố cháu.

'Dien dau' voi cac hinh anh phai xem lai lan hai - Anh 12

Xem ảnh khối anh phải "mừng hụt" lắm đây.

'Dien dau' voi cac hinh anh phai xem lai lan hai - Anh 13

Chân em không dài được như thế đâu các bác à.

'Dien dau' voi cac hinh anh phai xem lai lan hai - Anh 14

Chỉ là tình cờ thôi mà các thím.

'Dien dau' voi cac hinh anh phai xem lai lan hai - Anh 15

Haha, không ngờ thân hình anh lại "nuột" thế đấy.