Được tổ chức tại Hà Nội từ 14-15/11, nhằm tổng kết và chia sẻ kinh nghiệm trong việc áp dụng tiêu chuẩn này tại các nước thành viên. Trong thời gian này, sẽ có một số khóa đào tạo về công nghệ mới trong lĩnh vực mã số mã vạch cho các nước thành viên trong khu vực.