VH- Diễn đàn quốc tế về thanh niên sẽ được Liên hiệp Các hội UNESCO thế giới và Liên hiệp Các hội UNESCO Việt Nam tổ chức vào tháng 8.2011 vào dịp Việt Nam đăng cai Đại hội thế giới để tổng kết Năm quốc tế về thanh niên (8.2010- 8.2011) do Liên Hợp Quốc phát động và UNESCO chủ trì.

Tại diễn đàn này, các vấn đề quốc tế về thanh niên sẽ là một chủ đề được UNESCO và Liên hiệp Các hội UNESCO thế giới dành nhiều quan tâm. Liên hiệp Các hội UNESCO Việt Nam đã chọn và cử ca sĩ Trần Nguyễn Uyên Linh làm đại sứ thiện chí về các vấn đề thanh niên. NGUYỄN ANH