Mục đích của Diễn đàn nhằm khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của EWEC đối với sự phát triển của khu vực và các tỉnh, thành phố trên tuyến hành lang...

Sáng ngày 26/6, UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức Diễn đàn Hợp tác Hành lang Kinh tế Đông - Tây (EWEC). Tham dự có trên 500 đại biểu gồm đại diện Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành TW Việt Nam và Lào; các cơ quan ngoại giao Việt Nam tại CHDCND Lào, Vương quốc Thái Lan và Liên bang Myanmar... lãnh đạo một số tỉnh vùng Trung Lào, Đông Bắc Thái Lan và miền Trung Việt Nam. Diễn đàn này là một sáng kiến rất có ý nghĩa được đề xuất tại Hội nghị Bộ trưởng Tiểu vùng Mê Kông mở rộng lần thứ 8 tổ chức tại Philipines năm 1998 nhằm thúc đẩy phát triển và hội nhập kinh tế giữa 4 nước: Lào, Thái Lan, Myanmar và Việt Nam. Mục đích của Diễn đàn nhằm khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của EWEC đối với sự phát triển của khu vực và các tỉnh, thành phố trên tuyến hành lang; đồng thời đề xuất các chủ trương và giải pháp tháo gỡ vướng mắc hiện nay nhằm kêu gọi đầu tư, thúc đẩy thương mại, du lịch và tranh thủ sự hợp tác quốc tế để khai thác có hiệu quả và phục vụ phát triển kinh tế các nước trên Hành lang. Với sự tài trợ của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và của Chính phủ Nhật Bản, nhiều công trình hạ tầng giao thông quan trọng đã được đầu tư nâng cấp như cảng Đà Nẵng, đường hầm đèo Hải Vân, quốc lộ 9, cầu Hữu Nghị II bắc qua sông Mê Kông... EWEC lần này tiếp tục quảng bá tiềm năng của liên vùng, của địa phương nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng quốc tế và trong nước về những cơ hội phát triển của EWEC; tạo ra sự hiểu biết sâu sắc hơn của các Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp, qua đó thu hút sự quan tâm hơn nữa của các nhà tài trợ, giới đầu tư kinh doanh vào khu vực hành lang này, đặc biệt tiếp tục đầu tư cho cơ sở hạ tầng; tăng cường cho sự hợp tác phát triển, “cùng thắng” giữa các quốc gia, các địa phương EWEC. Ánh Dương