(SGGP).- Ngày 25-6, trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác kinh tế ĐBSCL (MDEC) Kiên Giang 2010 đã diễn ra Diễn đàn doanh nghiệp ĐBSCL với sự tham dự của hơn 200 đại biểu là lãnh đạo các bộ, ngành trung ương, các tỉnh, thành vùng ĐBSCL và doanh nghiệp. Phát triển nông nghiệp bền vững, đặc biệt là đảm bảo cuộc sống cho người trồng lúa và liên kết vùng là vấn đề được các đại biểu đặc biệt quan tâm.

Ông Đặng Kim Sơn, Viện trưởng Viện Chính sách chiến lược Bộ NN-PTNT cho biết: “Theo các phân tích, thời điểm hiện nay chưa thể đảm bảo 30% lợi nhuận cho người trồng lúa. Chính sách đảm bảo 30% lợi nhuận cho người trồng lúa thể hiện cam kết, trách nhiệm rất cao của Chính phủ đối với người sản xuất. Tuy nhiên, trong một đất nước mới bắt đầu phát triển như chúng ta, ngân sách nhà nước còn hạn hẹp, giá thành sản xuất phụ thuộc rất nhiều vào thị trường. Trong chiến lược 10 năm tới, Việt Nam ưu tiên phát triển nông nghiệp ĐBSCL theo tinh thần bảo vệ quyền lợi người trồng lúa, các địa phương trọng điểm lương thực…”. Các đại biểu đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu liên kết các địa phương ĐBSCL là yếu tố rất quan trọng cho sự phát triển toàn vùng thực sự bền vững. Việc liên kết thể hiện việc thống nhất trong các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch cụ thể về các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội; hỗ trợ doanh nghiệp trong việc đào tạo nguồn nhân lực, thông tin, ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh. Bên cạnh các giải pháp đầu tư hạ tầng, cần thành lập quỹ bảo hiểm nông nghiệp, quỹ đầu tư phục vụ phát triển đặc thù vùng ĐBSCL. B.ĐẠI