(TNO) Sáng 25.6, phái đoàn hiệu trưởng các trường đại học Hoa Kỳ cùng các chuyên gia của IIE (Institute of International Education - Viện Giáo dục quốc tế) đã đến Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM tham gia diễn đàn giáo dục với chủ đề “Các chương trình liên kết đào tạo với các trường đại học Hoa Kỳ”. Chương trình này do Đại học Quốc gia TP.HCM phối hợp với IIE tổ chức.