Diễn dàn ASEAN lần thứ 8 với chủ đề “ASEAN : một thị trường đáng để chinh phục” sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào các ngày 22 và 23/11.