Theo báo cáo từ huyện Diễn Châu, một số dự án, công trình không đảm bảo tiến độ, chậm bàn giao đưa vào sử dụng. Nợ đọng đầu tư đến 30/10/2016 tại các xã là gần 190 tỷ đồng.

Dien Chau: Xa no dau tu cong gan 190 ty dong - Anh 1

Công trình nước sạch ở Diễn Tháp chưa hoàn thành.

Nợ đọng đầu tư theo thống kê sơ bộ đến 30/10/2016 tại các xã là gần 190 tỷ đồng, một số xã có số nợ đọng đầu tư xây dựng cơ bản cao như: Diễn Thành trên 30 tỷ, Diễn Phúc 4,3 tỷ, Diễn Lộc 6,832 tỷ, Diễn Hoa 9,4 tỷ, Diễn Tháp 7,6 tỷ,...

Nguyên nhân một số xã còn tùy tiện trong công tác quản lý đầu tư xây dựng...dẫn đến nợ đầu tư ngày càng tăng.

Một số dự án nước sạch trên địa bàn chậm tiến độ do nguồn vốn ngân sách khó khăn, đóng góp của nhân dân không thể đảm bảo, suất đầu tư lớn nên đầu tư dở dang, gây lãng phí.

Thời gian qua, nhu cầu đầu tư trên địa bàn huyện lớn trong khi nguồn vốn ít nên khó khăn trong việc đầu tư, dàn trải đồng vốn./.

Nghi Thái