Bộ “đẩy” trách nhiệm xuống sở, sở nói: “Chưa kiểm tra nên không chịu trách nhiệm”. Thành phố tập trung mọi bác sĩ giỏi, thuốc men tốt nhất để chăm lo cho bé Trân.