Tỉnh Điện Biên cần có đột phá trong phát triển du lịch để phát huy tiềm năng nổi bật về du lịch sinh thái, du lịch văn hóa lịch sử và du lịch biên giới.

Dien Bien can dot pha trong phat trien du lich - Anh 1

Ảnh minh họa

Đó là nội dung trong thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Điện Biên.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Điện Biên cần tổ chức quảng bá và xúc tiến du lịch một cách chuyên nghiệp hơn, sớm nâng cấp sân bay để tạo điều kiện kết nối du lịch. Chú trọng đào tạo đội ngũ, nguồn nhân lực làm du lịch đáp ứng nhu cầu phát triển trong thời kỳ mới.

Tỉnh Điện Biên cần làm tốt công tác quy hoạch, trong đó chú trọng quy hoạch ngành, lĩnh vực để khai thác tối đa lợi thế của Tỉnh về rừng, đất rừng, nguồn nước, tiểu khí hậu và đa dạng sinh học. Tăng cường liên kết phát triển với Sơn La, Lai Châu, Lào Cai và các tỉnh trong vùng. Đẩy mạnh phát triển kinh tế cửa khẩu, xúc tiến thương mại biên giới, phát triển thị trường gắn với chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng kém chất lượng.

Công tác xóa đói, giảm nghèo là nhiệm vụ chính trị trọng tâm lâu dài của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân địa phương; Thủ tướng yêu cầu tỉnh Điện Biên cần nâng cao nhận thức, năng lực và trao quyền cho người dân trong công tác xóa đói, giảm nghèo. Để xóa đói giảm nghèo bền vững phải chú trọng nâng cao dân trí, phát triển giáo dục đào tạo với các mô hình trường nội trú, bán trú dân nuôi...

Triển khai quyết liệt Kế hoạch hành động của Tỉnh thực hiện các Nghị quyết số 19, 35, 60 của Chính phủ về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo mọi điều kiện thuận lợi và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, khuyến khích phong trào khởi nghiệp, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu tỉnh Điện Biên tập trung thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Giao đất, giao rừng, để phát huy trách nhiệm của người dân trong việc quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, góp phần đẩy mạnh sản xuất hàng hóa và xóa đói giảm nghèo. Tăng cường khuyến nông, khuyến lâm và có giải pháp đột phá trong phát triển nông, lâm nghiệp để làm cơ sở phát triển kinh tế xã hội; trong đó chú ý chăn nuôi đại gia súc quy mô lớn.

Xây dựng bộ máy chính quyền và đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Cán bộ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, không để tình trạng gây chậm trễ, khó khăn trong giải quyết thủ tục đầu tư của doanh nghiệp.

Minh Hiển