ND - Những ngày này, thành phố Điện Biên Phủ đẹp hơn, lộng lẫy hơn bởi cờ, hoa và khẩu hiệu mừng 55 năm ngày Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 7-5 và 100 năm Ngày thành lập tỉnh (28-6-1909 - 28-6-2009).