Mệnh danh là phái mạnh nhưng không có nghĩa là họ không có điểm yếu. Trong mỗi người đàn ông đều ẩn dấu ít nhiều "nỗi niềm" bên trong vẻ kiêu bạc lạnh lùng.