NDĐT – Chúng tôi xin giới thiệu điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 và điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 2 vào các trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2, Hàng hải Việt Nam, Nông nghiệp Hà Nội.

* Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2: Điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 vào trường đại học Sư phạm Hà Nội 2 cụ thể như sau: Stt Tên ngành Mã ngành Khối thi Chỉ tiêu Điểm chuẩn NV1 Hệ đại học 1. SP Toán 101 A 180 17,0 2. SP Vật lý 102 A 60 17,5 3. SP Kỹ thuật 104 A 60 14 4. SP Hóa 201 A 60 17 5. SP Sinh 301 B 60 17 6. SP Ngữ văn 601 C 120 19,5 7. SP Giáo dục Công dân 602 C 60 17,5 8. SP Giáo dục Công dân-GD Quốc phòng 607 C 60 15,5 9. SP Thể dục thể thao-GD Quốc phòng 901 T 60 22,0 10. SP Giáo dục Tiểu học 904 M 120 16,5 11. SP Giáo dục Mầm non 903 M 120 16,0 12. SP Kỹ thuật Nông nghiệp (Ghép Kỹ thuật Công nghiệp và Kinh tế gia đình) 303 B 60 14 13. Toán 105 A 60 14 14. Tin học 103 A 70 14 15. Văn học 603 C 60 16 16. Tiếng Anh 751 D1 60 15,5 17. Tiếng Trung Quốc 752 D1, 4 60 14 18. Hóa học 202 A 60 14 19. Sinh học 302 B 60 14 20. Vật lý 106 A 60 14 21. Lịch sử 604 C 60 16,5 22. Việt Nam học 605 C 70 15 23. Thư viện-Thông tin 606 C 60 15 Trường dành 414 chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng 2. Cụ thể, ngành Sư phạm Kỹ thuật có 55 chỉ tiêu, điểm sàn nhận hồ sơ là 14, khối A. Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp (Ghép Kỹ thuật Công nghiệp và Kinh tế gia đình) có 38 chỉ tiêu, điểm sàn nhận hồ sơ 14, khối B. Ngành Toán có 37 chỉ tiêu, điểm sàn nhận hồ sơ 14, khối A. Ngành Tin học có 63 chỉ tiêu, điểm sàn nhận hồ sơ 14, khối A. Ngành Văn học có 20 chỉ tiêu, điểm sàn nhận hồ sơ là 16, khối C. Ngành tiếng Trung Quốc có 43 chỉ tiêu, điểm sàn nhận hồ sơ là 14, khối D1, 4. Ngành Hóa học có 35 chỉ tiêu, điểm sàn nhận hồ sơ là 14, khối A. Ngành Sinh học có 30 chỉ tiêu, điểm sàn nhận hồ sơ là 14, khối B. Ngành Vật lý có 28 chỉ tiêu, điểm sàn nhận hồ sơ là 14, khối A. Ngành Việt Nam học có 29 chỉ tiêu, điểm sàn nhận hồ sơ là 15, khối C. Ngành Thư viện- Thông tin có 36 chỉ tiêu, điểm sàn nhận hồ sơ là 15, khối C. * Trường ĐH Hàng hải Việt Nam: Điểm chuẩn Hệ Đại học chính quy – Nguyện vọng 1 (NV1) năm 2010: Nhóm ngành Hàng hải, học sinh phổ thông khu vực 3 lấy 14,0 điểm sàn, trong đó, ngành Điều khiển tàu biển (101) lấy 14,5 điểm, ngành Khai thác máy tàu biển (102) lấy 14,0 điểm. Nhóm Kỹ thuật- Công nghệ điểm sàn 14,0 điểm, trong đó ngành Điện tàu thủy (103) lấy 14,0 điểm; ngành Điện tử viễn thông (104) lấy 14,5 điểm; Điện tự động công nghiệp (105) lấy 14,5 điểm; các ngành: Máy tàu thủy (106), Thiết kế thân tàu thủy (107), Đóng mới và sửa chữa tàu thủy (108), Máy xếp dỡ (109), Công trình thủy (110), Bảo đảm an toàn Hàng hải (111), Kỹ thuật cầu đường (113), Kỹ thuật môi trường (115) lấy 14,0 điểm; các ngành: Xây dựng dân dụng và CN ( 112), Công nghệ thông tin (114) lấy 14,5 điểm. Nhóm ngành Kinh tế- Quản trị kinh doanh điểm sàn 16,5, trong đó, ngành Kinh tế vận tải biển (401) lấy 18,0 điểm; các ngành: Kinh tế ngoại thương (402), Quản trị kinh doanh (403), Quản trị tài chính kếtoán (404), Quản trị kinh doanh bảo hiểm (405), Kinh doanh VTB quốc tế (406) lấy 16,5 điểm. Hội đồng tuyển sinh nhà trường cho biết, các thí sinh đạt điểm sàn nhóm ngành song không đạt điểm chuẩn ngành thì vẫn trúng tuyển vào nhóm ngành đó, và được nhà trường gửi Giấy triệu tập trúng tuyển. Trong Giấy triệu tập có phần để thí sinh đăng ký xin xét chuyển về ngành trong cùng nhóm mà chỉ tiêu còn thiếu. Nhà trường sẽ sắp xếp ngành mới dựa trên đăng ký này và theo thứ tự ưu tiên điểm từ cao xuống thấp cho đến khi hết chỉ tiêu của từng ngành. Các trường hợp không đạt nguyện vọng vào ngành xin chuyển đến sẽ phải tuân theo sự sắp xếp ngành (lần cuối) của Nhà trường. * Trường đại học Nông nghiệp Hà Nội: Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội thông báo điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 và xét tuyển nguyện vọng 2 vào Đại học, Cao đẳng hệ Chính quy năm 2010 như sau: 1. Điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 Đối với học sinh phổ thông (HSPT), khu vực 3: Bậc đào tạo Khối A (điểm) Khối B (điểm) Khối C (điểm) Đại học 13,0 14,5 14,5 Cao đẳng 10,0 11,0 Các khu vực liền kề chênh nhau 0,5 điểm, các nhóm đối tượng ưu tiên chênh nhau 1,0 điểm. Riêng 04 ngành dưới đây, điểm trúng tuyển lấy theo ngành học: Đối tượng Khu vực Ngành học Khối A (điểm) Khối B (điểm) HSPT 3 Công nghệ sinh học. 15,0 17,0 Kế toán, Môi trường, Quản lý đất đai. 14,5 16,0 Hội đồng tuyển sinh nhà trường cho biết, thí sinh đăng ký dự thi vào 1 trong 4 ngành trên, đạt điểm trúng tuyển vào trường nhưng không đủ điểm trúng tuyển vào ngành đã đăng ký sẽ được chuyển sang các ngành khác còn chỉ tiêu (trừ 4 ngành trên và các ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Công nghệ thực phẩm). 2. Điểm xét tuyển nguyện vọng 2, bậc Đại học đối với HSPT, khu vực 3: STT Ngành tuyển Số lượng Khối thi ĐH Điểm sàn xét tuyển 1 Kỹ thuật Cơ khí 80 A Khối A : 13,5 điểm Khối B, C : 15,0 điểm 2 Kỹ thuật Điện 80 A 3 Tin học 80 A 4 Sư phạm kỹ thuật 40 A, B 5 Chăn nuôi 40 A, B 6 Nuôi trồng thủy sản 40 A, B 7 Khoa học đất 40 A, B 8 Nông hóa thổ nhưỡng 40 A, B 9 Xã hội học 80 B, C 3. Điểm xét tuyển nguyện vọng 2, bậc Cao đẳng đối với HSPT, khu vực 3: STT Ngành tuyển Số lượng Khối thi ĐH Điểm sàn xét tuyển Đối tượng xét tuyển 1 Dịch vụ thú y 60 A, B Khối A: 10,0điểm Khối B: 11,0điểm Thí sinh đã dự thi vào trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội 2 Quản lý đất đai 60 A, B 3 Công nghệ kỹ thuật môi trường 60 A, B 4 Khoa học cây trồng 60 A, B