NDĐT - Rất nhiều trường đại học đã cho công bố điểm trúng tuyển vào trường và chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng 2, nguyện vọng 3. Chúng tôi xin giới thiệu điểm chuẩn của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Luật Hà Nội, Đại Nam để thí sinh và bạn đọc tiện tham khảo.

* Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông: Điểm trúng tuyển vào Học viện được chia ra làm hai loại đối tượng. Đối tượng đóng học phí như các trường đại học công lập, điểm trúng tuyển thấp nhất với học sinh phổ thông, khu vực 3 là 20,0 điểm ở cơ sở phía bắc và 16,0 điểm ở cơ sở phía nam; Đối tượng tự túc học phí đào tạo là 16,0 điểm ở cơ sở phía bắc và 13,5 điểm ở cơ sở phía nam. Học viện cũng dành khoảng 1.000 chỉ tiêu để xét tuyển nguyện vọng 2. A. Cơ sở phía Bắc (BVH): TT Trình độ / Ngành đào tạo Đối tượng đóng học phí như các trường đại học công lập (áp dụng cho HSPT-KV3) Đối tượng tự túc học phí đào tạo (áp dụng cho HSPT-KV3) Ghi chú (điểm ưu tiên theo đối tượng và khu vực tuyển sinh) 1. Đại học Điện tử Viễn thông - mã 101 23,0 17,0 Mức điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 (nửa điểm) 2. Đại học Điện, Điện tử - mã 102 20,0 16,0 3. Đại học Công nghệ thông tin - mã 104 23,0 17,0 4. Đại học Quản trị kinh doanh - mã 401 21,0 17,0 5. Đại học Kế toán - mã 402 20,0 17,0 B. Cơ sở phía Nam (BVS): TT Trình độ / Ngành đào tạo Đối tượng đóng học phí như các trường đại học công lập (áp dụng cho HSPT-KV3) Đối tượng tự túc học phí đào tạo (áp dụng cho HSPT-KV3) Ghi chú (điểm ưu tiên theo đối tượng và khu vực tuyển sinh) 1. Đại học Điện tử Viễn thông - mã 101 18,0 14,0 Mức điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 (nửa điểm) 2. Đại học Điện, Điện tử - mã 102 16,0 13,5 3. Đại học Công nghệ thông tin - mã 104 17,0 14,0 4. Đại học Quản trị kinh doanh - mã 401 17,5 14,0 5. Đại học Kế toán - mã 402 16,0 14,0 Hội đồng tuyển sinh Học viện lưu ý các thí sinh: với đối tượng tự túc học phí đào tạo, chỉ những thí sinh có kết quả thi từ điểm trúng tuyển trở lên và đã nộp Giấy cam kết đóng học phí mới được coi là trúng tuyển vào Học viện. * Trường đại học Luật Hà Nội: Điểm trúng tuyển khối A đối với học sinh phổ thông khu vực 3 là 17,0 điểm; các khu vực liền kề giảm 0,5 điểm, các đối tượng ưu tiên giảm 1,0 điểm. Theo thống kê, tổng cộng có 623 thí sinh khối A trúng tuyển vào trường, trong đó có 541 học sinh phổ thông, 36 đối tượng ưu tiên 2, 46 đối tượng tưu tiên 1. Điểm trúng tuyển khối C đối với học sinh phổ thông khu vực 3 là 22,0 điểm; các khu vực liền kề giảm 0,5 điểm, các đối tượng ưu tiên giảm 1,0 điểm. Có tổng cộng 592 thí sinh khối C trúng tuyển vào trường. Điểm trúng tuyển khối D1 đối với học sinh phổ thông khu vực 3 là 17,5 điểm; các khu vực liền kề giảm 0,5 điểm, các đối tượng ưu tiên giảm 1,0 điểm. Có tổng cộng 577 thí sinh khối D1 trúng tuyển vào trường. Cụ thể như sau: Khối A: Đối tượng, khu vực KV3 KV2 KV2-NT KV1 Học sinh phổ thông 17,0 16,5 16,0 15,5 Ưu tiên 2 16,0 15,5 15,0 14,5 Ưu tiên 1 15,0 14,5 14,0 13,5 Khối C: Đối tượng, khu vực KV3 KV2 KV2-NT KV1 Học sinh phổ thông 22,0 21,5 21,0 20,5 Ưu tiên 2 21,0 20,5 20,0 19,5 Ưu tiên 1 20,0 19,5 19,0 18,5 Khối D1: Đối tượng, khu vực KV3 KV2 KV2-NT KV1 Học sinh phổ thông 17,5 17,0 16,5 16,0 Ưu tiên 2 16,5 16,0 15,5 15,0 Ưu tiên 1 15,5 15,0 14,5 14,0 * Trường đại học Đại Nam: Hội đồng tuyển sinh trường đại học Đại Nam cho biết, điểm chuẩn hệ đại học nguyện vọng 1 vào các ngành Tài chính ngân hàng, Kế toán, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật công trình xây dựng, Quản trị kinh doanh, Tiếng Anh, Tiếng Trung đối với khối A là 13 điểm, khối D1,2,3,4 là 13 điểm. Điểm chuẩn hệ cao đẳng nguyện vọng 1 vào các ngành Tài chính ngân hàng, Công nghệ thông tin đối với khối A là 10 điểm, khối D1,2,3,4 là 10 điểm. Mức điểm trúng tuyển nói trên áp dụng đối với thí sinh thuộc khu vực 3, học sinh phổ thông; mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các khu vực kế tiếp là 0,5 điểm, giữa các nhóm đối tượng là 1,0 điểm. Đối với thí sinh thi khối chuyên ngữ, môn ngoại ngữ chưa nhân hệ số. Trường đại học Đại Nam nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng 2 đến hết giờ giao dịch của bưu điện ngày 10-9-2010. NGỌC TRÁC