ND - Ủy ban nhà nước về an toàn lao động của Ukraine cho biết, tại mỏ than ở vùng Donetsk đã xảy ra vụ nổ khí mê-tan làm 63 người chết.