Miranda Kerr mang vẻ đẹp ngọt ngào, đại diện cho phụ nữ Australia, đứng thứ 13 trong bảng xếp hạng.

Diem mat 15 quoc gia co nhieu phu nu dep nhat the gioi - Anh 1

Diem mat 15 quoc gia co nhieu phu nu dep nhat the gioi - Anh 2

Diem mat 15 quoc gia co nhieu phu nu dep nhat the gioi - Anh 3

Diem mat 15 quoc gia co nhieu phu nu dep nhat the gioi - Anh 4

Diem mat 15 quoc gia co nhieu phu nu dep nhat the gioi - Anh 5

Diem mat 15 quoc gia co nhieu phu nu dep nhat the gioi - Anh 6

Diem mat 15 quoc gia co nhieu phu nu dep nhat the gioi - Anh 7

Diem mat 15 quoc gia co nhieu phu nu dep nhat the gioi - Anh 8

Diem mat 15 quoc gia co nhieu phu nu dep nhat the gioi - Anh 9

Diem mat 15 quoc gia co nhieu phu nu dep nhat the gioi - Anh 10

Diem mat 15 quoc gia co nhieu phu nu dep nhat the gioi - Anh 11

Diem mat 15 quoc gia co nhieu phu nu dep nhat the gioi - Anh 12

Diem mat 15 quoc gia co nhieu phu nu dep nhat the gioi - Anh 13

Diem mat 15 quoc gia co nhieu phu nu dep nhat the gioi - Anh 14

Diem mat 15 quoc gia co nhieu phu nu dep nhat the gioi - Anh 15

Vienne (theo 9gag

PV (Dân trí/ Vienne /9gag)