Trường ĐH Công đoàn đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển NV1 và xét tuyển NV2 năm 2009. Đây là điểm dành cho học sinh phổ thông - khu vực 3, mỗi khu vực ưu tiên cách nhau 0,5 điểm, mỗi đối tượng ưu tiên cách nhau 1 điểm.

Các ngành đào tạo Mã ngành Khối Điểm chuẩn 2009 Điểm xét NV2 Chỉ tiêu NV2 Hệ Đại học Bảo hộ lao động 101 A 13,0 14,0 25 Quản trị kinh doanh 402 A 15,0 Quản trị kinh doanh 403 D1 16,0 Quản trị nhân lực 404 A 15,0 16,0 25 Quản trị nhân lực 405 D1 15,0 Kế toán 406 A 17,0 Kế toán 407 D1 16,5 Tài chính - ngân hàng 408 A 17,5 Tài chính - ngân hàng 409 D1 17,0 Xã hội học 501 C 15,0 16,0 25 Xã hội học 503 D1 15,0 Công tác xã hội 502 C 16,5 17,5 20 Công tác xã hội 504 D1 15,0 16,0 Luật 505 C 18,5 Luật 506 D1 16,0 Hệ Cao đẳng Quản trị kinh doanh C65 A 10,0 11,0 160 D1 10,0 11,0 Kế toán C66 A 10,0 11,0 70 D1 10,0 11,0 Tài chính - ngân hàng C67 A 10,0 11,0 70 D1 10,0 11,0 Theo Tuổi Trẻ