(TNO) Ngày 13.7, Sở Giáo dục - Đào tạo Quảng Ngãi đã công bố điểm chuẩn vào lớp 10 (năm học 2009-2010) Trường THPT chuyên Lê Khiết.

Theo đó, có 274 học sinh (HS) được tuyển vào 8 lớp chuyên, gồm 2 lớp chuyên Toán với 71 HS có điểm xét tuyển từ 7,44 trở lên; 1 lớp chuyên Tin với 26 HS, trong đó có 18 thí sinh đăng ký thi tuyển vào lớp chuyên Tin có điểm xét tuyển từ 6,19 trở lên; 8 HS chuyển nguyện vọng xét tuyển từ chuyên Toán qua chuyên Tin có điểm xét tuyển từ 6,75 trở lên; 1 lớp chuyên Lý tuyển 35 HS có điểm xét tuyển từ 6,00 trở lên; 1 lớp chuyên Hóa tuyển 36 HS có điểm xét tuyển từ 7,69 trở lên; 1 lớp chuyên Sinh tuyển 35 HS có điểm xét tuyển từ 6,94 trở lên; 1 lớp chuyên Văn tuyển 36 HS có điểm xét tuyển từ 6,25 trở lên; 1 lớp chuyên Tiếng Anh tuyển 35 HS có điểm xét tuyển từ 7,75 trở lên. Ngoài ra, nhà trường còn tuyển 97 HS vào học lớp không chuyên với điểm xét tuyển từ 7,25 trở lên. Hiển Cừ