(Dân trí) - Đó là các trường: CĐ Kinh tế Kỹ thuật Kiên Giang, CĐ Tài chính Quản trị Kinh doanh, Cao đẳng Thủy Sản, CĐ Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Nha Trang, CĐ Sư phạm Trung ương Nha Trang.