(PLO)- Chiều nay, 6-7, Sở GD-ĐT TPHCM đã thông báo điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 chuyên của 8 trường THPT chuyên trên địa bàn thành phố và điểm chuẩn tuyển sinh các lớp 10 không chuyên của hai trường Lê Hồng Phong và Trần Đại Nghĩa. Mờ bạn đọc theo dõi.

ĐIỂM CHUẨN TUYỂN SINH LỚP 10 CHUYÊN (Năm học 2009-2010) STT Lớp chuyên Nguyện vọng 1 Nguyện vọng 2 Điểm chuẩn Điểm chuẩn Anh 36.25 37.25 Hóa 41 42.00 Lý 41 42.00 1. THPT chuyên LÊ HỒNG PHONG Sinh 35.75 36.75 Tin học 33 Toán 41.5 42.50 Ngữ Văn 37.5 38.50 Anh 35.75 36.00 Hóa 36.5 37.00 2. THPT chuyên TRẦN ĐẠI NGHĨA Lý 36.5 37.50 Toán 35 36.00 Ngữ Văn 36.5 36.50 Anh 30 31.00 Hóa 36.25 36.25 3, THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN Lý 36.5 36.75 Sinh 33 33.00 Toán 36.5 37.00 Ngữ Văn 36.5 37.50 Toán 35 35.25 4. THPT GIA ĐỊNH Lý 30.75 31.75 Hóa 31 32.00 Toán 26.75 Lý 28.5 5. THPT NGUYỄN HỮU CẦU Hóa 26.75 Anh 35.5 Toán 27.5 Lý 30.5 6. THPT NGUYỄN HỮU HUÂN Hóa 31.75 Anh 35.5 Toán 32 Lý 24 7. THPT CHỦ CHI Hóa 24 Anh 24 Toán 29.5 Lý 25.25 8, THPT TRUNG PHÚ Hóa 28.25 Anh 24