TPO - Đại học (ĐH) Khoa học xã hội và nhân văn TPHCM vừa công bố điểm chuẩn NV2, với mức dao động từ 15 - 17,5 điểm.

Dưới đây là điểm trúng tuyển NV2 của các ngành theo khối. Điểm này dành cho đối tượng HSPT - KV3. Các khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm, các nhóm ưu tiên kế tiếp giảm 1,0 điểm. Ngành đào tạo Mã ngành Chỉ tiêu Khối Điểm chuẩn NV2 Lịch sử 604 80 C 15.0 D1 15.0 Nhân học 606 40 C 15.0 D1 15.0 Triết học 607 40 C 16.0 D1 16.0 Xã hội học 609 70 C 15.0 D1 15.0 Thư viện thông tin 610 60 C 15.0 D1 15.0 Giáo dục 612 60 C 15.0 D1 15.0 Lưu trữ học 613 40 C 15.0 D1 15.0 Đô thị học 617 40 A 15.0 D1 15.0 Du lịch 618 40 C 17.5 D1 17.5 Ngữ văn Đức 705 40 D1 16.0 Ngữ văn Tây Ban Nha 707 30 D1 16.0