- Ngày 25/7, Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM công bố điểm thi, trong đó một số ngành có thể tăng điểm chuẩn.

Ông Phạm Tứ, Hiệu trưởng Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM cho biết một số ngành dự kiến điểm chuẩn sẽ tăng so với năm ngoái vì kết quả làm bài của thí sinh khá tốt. Căn cứ theo điểm chuẩn năm 2009, một số ngành có khá nhiều thí sinh đạt được. Như ngành Kỹ thuật Xây dựng dân dụng và công nghiệp có 225 thí sinh/250 chỉ tiêu đạt từ 18 điểm trở lên (Điểm chuẩn cho cơ sở tại TP.HCM là 19 và Vĩnh Long là 15 điểm). Ngành Kiến trúc công trình có 134 thí sinh/150 chỉ tiêu đạt từ 20,5 điểm trở lên (Điểm chuẩn cho cơ sở tại TP.HCM là 22 và Vĩnh Long là 15 điểm); Ngành Thiết kế nội, ngoại thất có 112/ thí sinh/75 chỉ tiêu đạt từ 21,5 điểm trở lên. Tuy nhiên, nhiều ngành có kết quả khá thấp như ngành Kĩ thuật hạ tầng có 16 thí sinh/75 chỉ tiêu đạt từ 18 điểm trở lên; Ngành Quy hoạch đô thị chỉ có 5 thí sinh đạt từ 20,5 điểm trở lên; Đối với ngành Thiết kế đô thị (thuộc chương trình đào tạo tiên tiến) chỉ có 9 thí sinh đạt từ 15 điểm trở lên. Ngành Mĩ thuật công nghiệp có 79 thí sinh/150 chỉ tiêu đạt từ 21,5 điểm trở lên. Thủ khoa của trường là thí sinh Nguyễn Ngọc Thu Tuyết, SBD 4058 thi vào ngành Thiết kế nội, ngoại thất. Hai thủ khoa của khối V và A, cũng là á khoa của trường cùng đạt 26,5 điểm là Lê Vũ Nguyên, SBD 5912 và Nguyễn Quang Việt, SBD 1168. Minh Quyên