Trường CĐ Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng đã thông báo điểm chuẩn, điểm xét tuyển NV2 năm 2009. Đây là điểm dành cho học sinh phổ thông - khu vực 3, mỗi khu vực cách nhau 0,5 điểm, mỗi đối tượng ưu tiên cách nhau 1 điểm.

Các ngành đào tạo Mã ngành Khối Điểm chuẩn 2009 Điểm xét NV2 - 2009 Chỉ tiêu xét NV2 - 2009 Hệ Cao đẳng Quản trị kinh doanh (gồm các chuyên ngành Kế hoạch đầu tư, Quản trị doanh nghiệp, Quản trị dự án) 01 A 10,0 10,0 84 B 11,0 11,0 Kế toán (gồm các chuyên ngành Kế toán tổng hợp, Kế toán ngân hàng và nghiệp vụ kho bạc) 02 A 10,0 10,0 58 B 11,0 11,0 Tài chính ngân hàng (gồm các chuyên ngành Quản lý tài chính, Ngân hàng) 03 A 10,0 10,0 102 B 11,0 11,0 Hệ thống thông tin kinh tế (gồm các chuyên ngành Tin học kinh tế, Tin học kế toán) 04 A 10,0 10,0 71 B 11,0 11,0 Tiếng Anh (chuyên ngành Tiếng Anh thương mại) 05 D1 10,0 10,0 87 Hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 2 gồm giấy chứng nhận kết quả thi tuyển sinh ĐH 2009 (bản gốc có dấu đỏ); một phong bì dán sẵn tem, ghi rõ địa chỉ liên hệ; lệ phí xét tuyển 15.000 đồng/hồ sơ. Hồ sơ gửi về Ban tuyển sinh, Trường CĐ Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng (mã trường CKK), 143 Nguyễn Lương Bằng, Đà Nẵng từ ngày 25-8 đến ngày 10-9-2009 theo đường bưu điện chuyển phát nhanh. Theo Tuổi Trẻ