TPO- ĐH Y Hải Phòng, Y tế công cộng vừa công bố điểm trúng tuyển vào trường. Theo đó, mức điểm chuẩn của ĐH Y Hải phòng từ 18-22,5 điểm còn điểm trúng tuyển của ĐH Y tế công cộng là 18 điểm.

So với năm 2010, điểm chuẩn của ĐH Y Hải Phòng có sự thay đổi. Ngành bác sĩ đa khoa điểm chuẩn cao hơn 1 điểm; ngành Cử nhân điều dưỡng tăng 0,5 điểm; ngành Bác sĩ y học dự phòng giữ nguyên; ngành Bác sĩ Răng hàm mặt và Cử nhân kỹ thuật y học giảm 0,5-1,5 điểm Điểm chuẩn chi tiết các ngành của ĐH Y Hải phòng như sau: Các ngành đào tạo Mã ngành Khối 2011 2010 Bác sĩ Đa khoa 301 B 22,5 21,5 Bác sĩ Y học dự phòng 304 B 18 18 Bác sĩ Răng Hàm Mặt 303 B 21 22,5 Cử nhân Kỹ thuật y học 306 B 19 19,5 Cử nhân Điều dưỡng 305 B 18,5 18 ĐH Y tế công cộng cũng vừa thông báo điểm trúng tuyển năm 2011. Theo đó, điểm trúng tuyển vào trường năm nay là 18,0 điểm. Điểm chuẩn như sau: Ưu tiên Khu vực 3 Khu vực 2 Khu vực 2NT Khu vực 1 Học sinh phổ thông Điểm trúng tuyển 18 17 16,5 Nhóm 2 Điểm trúng tuyển 17 16 15,5 Nhóm 1 Điểm trúng tuyển 16 15 14,5