Ngày 8.8, Trường ĐH Y dược TPHCM đã công bố điểm chuẩn vào trường.

Điểm chuẩn dành cho học sinh phổ thông - khu vực 3, mỗi đối tượng ưu tiên cách nhau 1 điểm, mỗi khu vực ưu tiên cách nhau 0,5 điểm. Trường không xét tuyển NV2. Theo Tuổi trẻ