(VTC News)- ĐH Y Hà Nội, ĐH Dược, ĐH Văn hóa Hà Nội, ĐH Ngoại ngữ vừa công bố điểm chuẩn vào trường và chỉ tiêu NV2 năm 2012.

Thí sinh dự thi ĐH năm 2012 (Ảnh: Phạm Thịnh)

Điểm chuẩn ĐH Y Hà Nội

Hoàng Anh (tổng hợp)