Trường ĐH Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng đã công bố điểm chuẩn xét tuyển vào trường năm 2009. Đây là điểm dành cho học sinh phổ thông - khu vực 3, mỗi đối tượng ưu tiên cách nhau 1 điểm, mỗi khu vực ưu tiên cách nhau 0,5 điểm.

(LĐĐT) - Thí sinh trúng tuyển vào trường nhưng không trúng tuyển vào ngành đào tạo đã đăng ký phải đăng ký lại ngành khi nhập học (có hướng dẫn trong giấy báo nhập học). STT Ngành đào tạo Mã ngành Khối thi Điểm trúng tuyển Điểm NV2 Chỉ tiêu NV2 1 Cơ khí chế tạo máy 101 A 16.5 2 Điện kỹ thuật 102 A 18.0 3 Điện tử - Viễn thông 103 A 20.0 4 Xây dựng dân dụng và công nghiệp 104 A 19.5 5 Xây dựng Công trình thủy 105 A 16.5 6 Xây dựng Cầu - Đường 106 A 16.5 7 Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh 107 A 16.5 8 Cơ khí động lực 108 A 16.5 9 Công nghệ thông tin 109 A 18.5 10 Sư phạm kỹ thuật công nghiệp 110 A 16.5 11 Cơ - Điện tử 111 A 19.0 12 Công nghệ môi trường 112 A 17.0 13 Kiến trúc (Vẽ Mỹ thuật hệ số 2) 113 V 22.5 14 Vật liệu và cấu kiện xây dựng 114 A 16.5 15 Tin học xây dựng 115 A 16.5 16 Kĩ thuật tàu thủy 116 A 16.5 17 Kĩ thuật năng lượng và môi trường 117 A 16.5 18 Quản lý môi trường 118 A 16.5 19 Công nghệ hóa thực phẩm 201 A 16.5 20 Công nghệ chế biến dầu và khí 202 A 22.0 21 Công nghệ vật liệu 203 A 16.5 22 Công nghệ sinh học 206 A 16.5 23 Kinh tế kỹ thuật (xây dựng và QLDA) 400 A 17.0 T.B