TPO - ĐH Kĩ thuật y tế Hải Dương đã công bố điểm chuẩn, trong đó ngành thấp nhất là 14 điểm còn ngành cao nhất là 19 điểm. Còn trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ HN có 1.500 chỉ tiêu NV2 vào khối A, D1.