NDĐT- Ngay sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định điểm sàn, nhiều trường đại học, cao đẳng đã công bố điểm trúng tuyển. Chúng tôi xin giới thiệu mức điểm chuẩn của một số trường ở phía bắc.

* Học viện Ngân hàng Điểm sàn vào hệ đào tạo đại học của Học viện Ngân hàng đối với học sinh phổ thông khu vực 3 là: Khối A: 20,5 điểm; Khối D: 20 điểm. Các nhóm ưu tiên lần lượt giảm 0,5 điểm; các khu vực giảm 1,0 điểm. Điểm chuẩn theo ngành cụ thể là: Ngành Ngân hàng: 22,5 điểm; Ngành Tài chính, Kế toán: 21 điểm; Ngành Quản trị kinh doanh, Hệ thống thông tin quản lý: 20,5 điểm; Ngành Ngôn ngữ tiếng Anh: 20 điểm. Trong trường hợp có ngành thiếu chỉ tiêu, trường sẽ chuyển thí sinh có điểm thấp ở ngành thừa chỉ tiêu sang. Đối với hệ Cao đẳng: - Tại cơ sở Hà Nội, ( có 850 chỉ tiêu): Trường xét tuyển thí sinh đã dự thi đại học khối A năm 2011 theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh. Điểm xét tuyển chung theo khối thi. Trường hợp có ngành thiếu chỉ tiêu, sẽ chuyển thí sinh có điểm thấp ở ngành thừa chỉ tiêu sang. Điểm xét tuyển hệ cao đẳng khu vực Hà Nội từ 13 điểm trở lên. - Tại Phú Yên: Điểm xét tuyển hệ Cao đẳng bằng điểm sàn của Bộ. * Học viện Ngoại giao Điểm trúng tuyển vào Học viện Ngoại giao khối A là 20 điểm; khối D thấp nhất là 19 điểm, tùy theo chuyên ngành. Cụ thể, các ngành tuyển sinh khối D môn ngoại ngữ hệ số 1: Quan hệ quốc tế Tiếng Anh (701, khối D1) 21 điểm; Tiếng Pháp (703, khối D3) 19 điểm; Tiếng Trung Quốc (704, khối D1) 19 điểm. Ngành Luật quốc tế (501, khối D1,3) 19 điểm. Ngành Quan hệ quốc tế, khối D, môn ngoại ngữ nhân hệ số 2: Cử nhân tiếng Anh (751, D1) 25 điểm; Cử nhân tiếng Pháp (753, D3) 25 điểm. Ngành Truyền thông quốc tế (705, D1) 20,5 điểm. * Học viện Tài chính Điểm chuẩn vào Học viện Tài chính cụ thể theo từng ngành như sau: Tài chính- Ngân hàng (401, khối A) 20,5 điểm; Kế toán (402, khối A) 20,0; Quản trị kinh doanh (403, khối A) 20,0; Hệ thống thông tin quản lý (404, khối A) 20,0; Ngôn ngữ Anh (405, khối D1, môn tiếng Anh nhân hệ số 2) 24,5. Số thí sinh đăng ký vào ngành Tài chính - Ngân hàng đạt 20,0 điểm sẽ được điều chuyển ngẫu nhiên sang ngành Quản trị Kinh doanh và ngành Hệ thống thông tin quản lý của Học viện. Học viện Tài chính không xét tuyển NV2. * Trường ĐH Bách khoa Hà Nội Trường đại học Bách khoa Hà Nội công bố mức điểm chuẩn áp dụng cho nguyện vọng 1 và các nguyện vọng đăng ký bổ sung, khối A thấp nhất là 17 điểm, cao nhất là 21,5 điểm. - Các ngành Cơ khí (Cơ khí chế tạo, Cơ khí động lực), cơ điện tử, kỹ thuật hàng không, kỹ thuật tàu thủy, Kỹ thuật nhiệt lạnh tuyển khối A, điểm chuẩn 19 điểm. - Các ngành Kỹ thuật điện, Điều khiển và Tự động hóa, Điện tử viễn thông, Kỹ thuật y sinh, Công nghệ thông tin, Toán tin ứng dụng tuyển khối A, điểm chuẩn 21,5. - Các ngành Kỹ thuật hóa học, Kỹ thuật in, Kỹ thuật môi trường, Kỹ thuật sinh học, Kỹ thuật thực phẩm tuyển khối A, điểm chuẩn 17,5 điểm. - Các ngành Kỹ thuật dệt may và thời trang, Kỹ thuật vật liệu, Sư phạm kỹ thuật, Vật lý kỹ thuật, Kỹ thuật hạt nhân tuyển khối A, điểm chuẩn 17. - Ngành Kinh tế và quản lý tuyển khối A, D, điểm chuẩn 19 điểm. - Ngành Tiếng Anh khoa học kỹ thuật và Công nghệ tuyển khối D, môn tiếng Anh nhân hệ số 2, điểm chuẩn 23 điểm. * Viện ĐH Mở Hà Nội Điểm chuẩn vào hệ đại học khối A của Viện ĐH Mở thấp nhất là 13 điểm, khối D là 14 điểm, bằng điểm sàn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cụ thể các ngành tuyển khối A có mức điểm trúng tuyển 13,0 gồm: Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông, Luật kinh tế, Luật quốc tế. Các ngành lấy 15 điểm gồm: Công nghệ sinh học (301, khối B), Kế toán (401, khối D1), Tài chính – Ngân hàng (405, khối A, D1). Các ngành lấy 18 điểm gồm: Quản trị kinh doanh du lịch, khách sạn (403, khối D1), Hướng dẫn du lịch (404, D1) Ngôn ngữ Anh (701, D1), Ngôn ngữ Trung Quốc (702, D1). Hai ngành tuyển sinh khối H về Thiết kế công nghiệp đều lấy 32 điểm: Nội, ngoại thất (103, ); Thời trang, đồ họa (104). Ngành Quản trị kinh doanh (402, khối D1) điểm chuẩn là 14,0 điểm. * Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn (ĐHQG Hà Nội) Các ngành tuyển khối C, D đều lấy 17 điểm gồm: Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Lịch sử, Việt Nam học, Hán Nôm, Lịch sử 17 điểm, Văn học 17 điểm. Ngành Đông phương học khối C 19 điểm, khối D 17 điểm; Báo chí khối C 20 điểm, khối D 18 điểm; Ngôn ngữ học 18 điểm; Công tác xã hội khối C 17,5 điểm, khối D 17 điểm. Các ngành tuyển khối A, C, D gồm: Tâm lý học khối A 16 điểm, khối C 18,5, khối D 17,0; Khoa học quản lý khối A 16, khối C 18, khối D 17; Xã hội học khối A 16, khối C 17, khối D 17; Triết học khối A 16, khối C 17, khối D 17; Chính trị học khối A 16, khối C 17, khối D 17; Thông tin- Thư viện khối A 16, khối C 17, khối D 17; Lưu trữ và quản trị văn phòng khối A 16, khối C 19, khối D 17; Quốc tế học khối A 16, khối C 17, khối D 17; Du lịch học khối A 16, khối C 19, khối D 17; Nhân học khối A 16, khối C 17, khối D 17. * Trường ĐH Dân lập Đông Đô (Hà Nội) năm nay tuyển sinh 1100 chỉ tiêu ở tất cả các khối A,B,C,D. Nhà trường xét tuyển nguyện vọng theo điểm sàn của Bộ GD-ĐT: khối A, D 13,0 điểm; khối B, C 14,0 điểm. * Trường Đại học Thành Đô hệ đại học 14 ngành đào tạo đều tuyển bằng mức điểm sàn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.