Năm nay, điểm chuẩn các trường khối ngành công an đều tăng. Điển hình, ngành có điểm chuẩn cao nhất là 27,5.

Chiều qua (12/8), các trường đại học, học viện công an đã chính thức công bố điểm chuẩn năm 2013.

Ảnh minh họa

Cụ thể điểm chuẩn từng trường là:

Học viện An ninh Nhân dân

Tên ngành Điểm chuẩn
Nghiệp vụ An ninh Khối A: Nam – 25,5 điểm, Nữ – 27 điểm

Khối A1: Nam – 22 điểm, Nữ - 26 điểm.

Khối C: Nam - 22 điểm, Nữ - 26,5 điểm.

Khối D1: Nam - 21,5 điểm, Nữ - 24,5 điểm.

Luật Khối A: Nam – 24,5 điểm, Nữ – 26 điểm.

Khối C: Nam - 23 điểm, Nữ – 25,5 điểm.

Khối D1: Nam - 22,5 điểm, Nữ - 26 điểm.

Công nghệ thông tin: Khối A: Nam – 25,5 điểm, Nữ – 26,5 điểm.

Khối A1: Nam - 21,5 điểm, Nữ – 25 điểm.

Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước: Khối C: Nam - 23 điểm, Nữ - 27 điểm.

Khối D1: Nam - 22 điểm, Nữ - 26 điểm.

Ngôn ngữ Anh: Khối D1: Nam – 23,5 điểm, Nữ - 33 điểm.
Ngôn ngữ Trung: Khối D1: Nam - 25 điểm, Nữ - 30 điểm.

Học viện Cảnh sát nhân dân

Tên ngành Điểm chuẩn
Nghiệp vụ Cảnh sát Khối A: Nam – 26,5 điểm, Nữ – 27,5 điểm.

Khối A1: Nam – 21 điểm, Nữ - 25 điểm.

Khối C: Nam – 22,5 điểm, Nữ – 26 điểm.

Khối D1: Nam – 19,5 điểm, Nữ – 25 điểm.

Ngôn ngữ Anh Khối D1: Nam – 23 điểm, Nữ – 30 điểm.

Đại học An ninh Nhân dân

Tên ngành Điểm chuẩn
Nghiệp vụ An ninh Khối A: Nam – 22,5 điểm, Nữ – 24,5 điểm.

Khối A1: Nam – 20,5 điểm, Nữ - 24 điểm.

Khối C: Nam – 19,5 điểm, Nữ – 25 điểm.

Khối D1: Nam – 19,5 điểm, Nữ – 23,5 điểm.

Đại học Cảnh sát Nhân dân

Tên ngành Điểm chuẩn
Nghiệp vụ Cảnh sát Khối A: Nam – 24 điểm, Nữ – 26 điểm.

Khối A1: Nam – 22 điểm, Nữ - 24 điểm.

Khối C: Nam - 21 điểm, Nữ – 24 điểm.

Khối D1: Nam – 21,5 điểm, Nữ – 24 điểm.

ĐH Kỹ thuật hậu cần CAND

Điểm chuẩn Khối A Khối A1

Nam Nữ Nam Nữ
Phía Bắc 22,5 25 19 22,5
Phía Nam 18,5 22,5 15 21,5