Những nội dung chính: Hướng đóng tín dụng vào tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp; Tín hiệu tích cực từ Chính phủ; Đảm bảo quyền lợi cho người bệnh..

Diem bao ngay 3/11/2016: Doanh nghiep tran tinh noi kho mang ten... 'an toan thuc pham' - Anh 1

- Tờ Thời báo kinh tế Việt Nam "Tín hiệu tích cực từ Chính phủ". Trong khó khăn như mấy tháng qua Chính phủ như lội dòng nước ngược khi tính trung bình cứ 5 phút lại có một doanh nghiệp mới ra đời theo đại biểu Vũ Tiến Lộc đoàn Thái Bình, đại biểu Cao Thị Xuân - Thanh Hóa thì nêu ý kiến: "Đừng chỉ dừng ở lời kêu gọi và sự xông pha của mình, Thủ tướng mà cả hệ thống cả bộ máy vào cuộc".

Còn đại biểu Nguyễn Hữu Cần - Nghệ An nhấn mạnh: " Tìm thấy những dấu hiệu rất mới trong hoạt động của Chính phủ mới, Tín hiệu tốt đẹp từ Chính phủ sẽ nhân lên và đã khơi dậy mạnh mẽ niềm tin".

- Tờ Quân đội nhân dân "Hướng đóng tín dụng vào tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp". Ngành ngân hàng sẽ tiếp tục tham gia vào các chương trình mục tiêu quốc gia như chương trình nông thôn mới, chương trình giảm nghèo bền vững các chương trình tín dụng đã có đồng thời chọn lọc giảm bớt chương trình tín dụng đã hoàn thành vai trò.

Ngân hàng sẽ chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu tín dụng để phù hợp với cơ cấu liên nghiệp, cơ cấu nguồn vốn với quy hoạch của từng vùng, từng miền và từng địa phương.

- Tờ Hải Quan "Doanh nghiệp trần tình nỗi khổ mang tên..an toàn thực phẩm". Chính phủ đã có chỉ đạo nhằm cải thiện môi trường kinh doanh trong đó có lĩnh vực kiểm tra chuyên ngành.

Vấn đề đặt ra hiện nay là trách nhiệm thực thi của các bộ ngành trong bối cảnh Chính phủ đang quyết liệt, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

- Tờ Lao động thủ đô "Đảm bảo quyền lợi cho người bệnh". Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẳng định, quỹ bảo hiểm y tế vẫn đảm bảo các đợt điều chỉnh tăng giá viện phí không hề có chuyện vỡ quỹ như một số thông tin trong thời gian vừa qua.

Đồng thời mức đóng BHYT trước năm 2017 sẽ chưa thay đổi nhằm hạn chế bớt những khó khăn cho doanh nghiệp, tổ chức và người dân. Hiện mới áp giá dịch vụ y tế có kết cấu tiền lương ở những tỉnh có tỷ lệ bao phủ BHYT cao.

- Theo vtv.vn