Những nội dung chính: Triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ tam nông; Đồng lòng bước vào thời kỳ phát triển mới...

Diem bao ngay 21/10/2016: 9 thang, tao viec lam cho gan 1,2 trieu lao dong - Anh 1

Nổi bật trên các trang nhất của số báo ra ngày hôm nay, là các bài viết báo cáo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trước Quốc hội về kết quả thực hiện kế hoạch kinh tế xã hội năm 2016, và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2017.

- Tờ Nhân dân “Quyết liệt hành động, ra sức khắc phục hạn chế, yếu kém, nỗ lực phấn đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu”.

- Tờ lao động “9 tháng, tạo việc làm cho gần 1,2 triệu lao động”.

- Tờ Nông thôn ngày nay “Triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ tam nông”. Tái cơ cấu nông nghiệp, có chính sách khuyến khích tích tụ ruộng đất gắn liền với chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn.

- Tờ Thời báo kinh tế Việt Nam “Đồng lòng bước vào thời kỳ phát triển mới”.

- Tờ Đầu tư “Kinh tế - xã hội chuyển biến tích cực trên hầu hết các lĩnh vực”.

- Tờ Tin tức “Khai mạc kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIV”. Điểm cộng lớn nhất của Chính phủ và Thủ tướng trong 9 tháng qua chính là giữ cho kinh tế vĩ mô ổn định.

- Tờ Đại biểu nhân dân “Hai tiếng kỷ cương”!. Chính phủ đã nhìn thẳng, nói thẳng về thực trạng kinh tế xã hội

- Tờ Đầu tư “Khơi thông nguồn lực để đổi mới mô hình tăng trưởng”. Những gì Chính phủ đã làm được trong năm khởi động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016 – 2020, đã đáp ứng được kỳ vọng của người dân và xã hội. Những lỗ lực trong xây dựng luật, nghị định loại bỏ rào cản đối với doanh nghiệp và tái cơ cấu kinh tế. Đã bắt đầu đơm hoa kết trái, nguồn lực để tạo chuyển biến rõ rệt về cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng.

- Theo vtv.vn