Những nội dung chính: Xác định rõ nội hàm đổi mới mô hình tăng trưởng; Tăng trưởng kinh tế quay trở lại.....

Diem bao ngay 17/10/2016: Quyen luc, ai kiem soat? - Anh 1

- Tờ Đại biểu nhân dân “ Quyền lực, ai kiểm soát?”. Tại Hội nghị Trung ương IV vừa bế mạc, thì một trong những điểm đáng chú ý nhất chính là việc chỉ ra thẳng thắn vấn đề kiểm soát quyền lực và biện pháp được tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, đó là sự gương mẫu của người đứng đầu. Việc mỗi Đảng viên phải luôn tự soi mình về phong cách, hành xử với dân từ những quyết định chính sách có quyền ban ra. Thế nhưng cũng cần phải có một tổ chức đủ quyền lực, để giám sát kiểm tra ngay cả các cơ quan quyền lực.

- Tờ Nông thôn ngày nay “Vụ Trịnh Xuân Thanh – một điển hình của tự diễn biến, tự chuyển hóa”. Dẫn lời tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về vấn đề “tự diễn biến, tự chuyển hóa". PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng khẳng định: Điều này còn nguy hiểm hơn khi người tự chuyển hóa đó có quyền lực trong tay, từ đó có thể dẫn dắt thành nhóm và có những hành vi phản động làm thay đổi cả đường hướng phát triển của đất nước, của dân tộc. Có thể dẫn tới nguy cơ chế độ sụp đổ như tại một số nước.

- Tờ Đầu tư “ Xác định rõ nội hàm đổi mới mô hình tăng trưởng”.Trung ương đã đưa ra các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để hiện thực hóa. Đây là một bước tiến quan trọng, tháo những nút chặn đang làm nghẽn nỗ lực của cả hệ thống chính trị. Giúp nền kinh tế Việt Nam phát triển nhanh hơn, chất lượng hơn, vượt qua thách thức tham gia nhiều hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu và hội nhập ngày càng sâu rộng.

- Tờ Thời báo kinh tế Việt Nam “Tăng trưởng kinh tế quay trở lại”. Nền kinh tế Việt Nam đã tăng tốc trong quý III, đạt mức tăng trưởng 6,6% so với cùng kì năm ngoái, tiến bộ rõ rệt tới mức tăng 5,6% trong 2 quý đầu năm. Thế nhưng Việt Nam cũng không nên ngủ quên trong chiến thắng, bởi lẽ vẫn còn nhiều khó khăn trong tháng cuối năm, đặc biệt là nợ xấu. Nguy cơ tiềm năng lạm phát cao, chính sách tiền tệ và hiệp định TPP chưa được phê chuẩn.

- Theo vtv.vn