Những nội dung chính:Thủ tướng yêu cầu 3 đồng hành 5 hỗ trợ cùng doanh nghiệp,Hướng tới khu vực Mekong năng động và thịnh vượng....

Diem bao ngay 13/10/2016: Doanh nhan khong muon bi goi la 'con buon' - Anh 1

Hôm nay ngày 13/10 là ngày doanh nhân Việt Nam, trên các báo Nhân dân hay Thời báo kinh tế Việt Nam đều đăng tải toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, tại lễ phát động phòng trào thi đua doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển.

- Tờ Nhân dân “ Doanh nhân Việt Nam hãy phát huy tinh thần yêu nước, năng động, sáng tạo, hội nhập thành công”.

- Tờ Thời báo kinh tế Việt Nam “Thủ tướng yêu cầu 3 đồng hành 5 hỗ trợ cùng doanh nghiệp”.

- Tờ Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh “Doanh nhân không muốn bị gọi là con buôn”. Chủ tịch phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Vũ Tiến Lộc cho rằng: Các doanh nhân Việt Nam không thể chỉ làm ăn dựa vào quan hệ kinh doanh vì bản thân mình mà không nghĩ tới người khác. Trái lại doanh nhân cần nâng cao tri thức để kinh doanh theo các chuẩn mực của thế giới hiện đại, để vừa giàu có của cải, tạo ra nhiều việc làm. Vừa giàu có tri thức kinh doanh nhân bản, để không trở thành trọc phú. Nếu cứ dựa vào quan hệ thì chắc chắn không thể có tầng lớp doanh nhân chân chính ở nhân bản.

- Tờ Thế giới Việt Nam “Hướng tới khu vực Mekong năng động và thịnh vượng”. Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh đến sự hợp tác giữa 4 nước : Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam, với 6 thành viên còn lại của Asean. Theo bài báo, các quốc gia Đông Nam Á đã đi một chặng đường dài, xây dựng một cộng đồng Asean với giá trị cốt lõi là sự đoàn kết, đồng thuận và thống nhất trong đa dạng. Do vậy hình thành hợp tác của 4 nước : Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam là yêu cầu khách quan của tiến trình hội nhập Asean, đồng thời là cơ chế mở, một mặt phát huy lợi thế tiềm năng sẵn có của các nước thành viên. Mặt khác là kênh kêu gọi hỗ trợ tài chính, kĩ thuật từ các nước Asean với các đối tác phát triển khác.

- Theo vtv.vn