GD&TĐ - Theo công văn Sở GD&ĐT Sơn La gửi phòng GD&ĐT các huyện, thành phố về kiểm tra, đánh giá học sinh tiểu học năm học 2015 - 2016, việc tổ chức kiểm tra định kì cuối năm học tránh gây áp lực, lo lắng cho học sinh, cha mẹ học sinh (có thể sắp xếp lịch kiểm tra theo khối lớp).

Diem bai kiem tra dinh ki khong dung de xep loai hoc sinh tieu hoc - Anh 1

Bài kiểm tra định kì phải được giáo viên sửa lỗi, nhận xét những ưu điểm, những hạn chế của học sinh. Điểm của bài kiểm tra định kì không dùng để xếp loại học sinh mà chủ yếu để giáo viên và cha mẹ học sinh kiểm chứng lại việc nhận xét, đánh giá thường xuyên quá trình học tập của các em trong năm học.

Nếu bài kiểm tra định kì chưa phù hợp với các nhận xét, đánh giá thường xuyên có thể cho học sinh làm bài kiểm tra khác để xác định thực chất năng lực học sinh nhằm đánh giá sự tiến bộ của học sinh, giúp học sinh học tốt hơn.

Đề kiểm tra định kì cuối năm học 2015 - 2016 chưa bắt buộc thực hiện ra đề kiểm tra theo Ma trận đề. Sở GD&ĐT yêu cầu phòng GD&ĐT chỉ đạo các trường tiểu học, tổ chuyên môn tham khảo bộ đề kiểm tra của Bộ GD&ĐT đã ban hành, ra đề kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh cuối năm như các năm học trước, đảm bảo yêu cầu chuẩn kiến thức và kĩ năng.

Không kiểm tra, đánh giá vào các nội dung, các yêu cầu đã được giảm bớt, các bài không dạy hoặc ở bài đọc thêm đã được điều chỉnh trong Công văn số 5842/BGDĐT-VP về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông của Bộ GD&ĐT.

Đối với các trường thực hiện mô hình VNEN: Ra đề kiểm tra như hướng dẫn ở phần trên hoặc có thể vận dụng Ma trận đề, đề kiểm tra minh họa theo Tài liệu hướng dẫn thực hiện Công văn số 5737/BGDĐT-GDTH để ra đề kiểm tra như đã thực hiện ở năm học 2013 - 2014.

Đối với môn tiếng Việt lớp 1 - Công nghệ giáo dục và môn tiếng Anh thí điểm 4 tiết/tuần các đơn vị tham khảo đề kiểm tra cuối năm của năm học trước để ra đề kiểm tra cho phù hợp, đảm bảo yêu cầu kiến thức kĩ năng cần đạt.

Theo quy định, đánh giá định kì kết quả học tập cuối năm học bằng bài kiểm tra đối với các môn học: Tiếng Việt, Toán, Khoa học, Lịch sử và Địa lí, Ngoại ngữ, Tin học, Tiếng dân tộc.