3 trận lũ liên tiếp xảy ra trong tháng 10 nhưng Huế vẫn thu hút được 140.000 khách, trong đó có 68.000 khách quốc tế đến tham quan. Vì sao số lượng khách du lịch quốc tế đến Huế tăng “đột biến”?