Một công ty môi giới hôn nhân tại Nhật Bản vừa giới thiệu dịch vụ hẹn hò nhanh kiểu mới, bắt buộc người tham gia phải bịt mặt bằng chiếc khẩu trang y tế.