Trong ngày 12/11, đã có 520 bệnh nhân bị tiêu chảy cấp được ra viện. Sau 3 tuần nỗ lực phòng chống dịch, có thể khẳng định rằng dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm ở Việt Nam đã được khống chế kịp thời.