Hôm qua 17.4 tại Ninh Bình, Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn (NN-PTNT) đã tổ chức hội nghị triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh tai xanh ở lợn trên địa bàn các tỉnh phía Bắc.