(Nguoiduatin.vn) - UBND tỉnh Thái Bình vừa “gây sốc” với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đấu giá tài sản trên địa bàn bằng việc ra văn bản được cho là “vượt mặt” Bộ Tài chính.

Ngày 5/4/2012, UBND tỉnh Thái Bình ban hành quyết định số 691/QĐ-UBND về việc thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất vùng bãi triều ven biển để nuôi ngao. Quyết định này do ông Phạm Văn Ca, phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình ký.

Nhiều văn bản quy phạm cũng "đá" nhau chan chát. Nguồn ảnh: PLTP

Theo nội dung quyết định này, mức thu phí tham gia đấu giá quyến sử dụng đất vùng bãi triều ven biển để nuôi ngao là 150.000 đồng/hồ sơ.

Bằng việc ban hành quyết định này, UBND tỉnh Thái Bình đã bãi bỏ quyết định số 3105/QĐ-UBND (ngày 29/12/2006) về việc ban hành mức thu phí và lệ phí để thu phí đấu giá đối với người tham gia đấu giá trước đó. Cụ thể, tại mục II, khoản 1, điểm b2 của quyết định 3105 quy định: Diện tích từ 0,5ha trở xuống là 1 triệu đồng/hồ sơ; Diện tích từ 0,5ha đến 2 ha là 3 triệu đồng/hồ sơ; Diện tích từ 2 đến 5 ha là 4 triệu đồng/hồ sơ và diện tích trên 5ha là 5 triệu đồng/hồ sơ.

Trao đổi về vấn đề này, ông Lê Cao, chuyên gia pháp lý thuộc Công ty Luật hợp danh FDVN (Đà Nẵng) cho rằng: Theo quy định của Pháp lệnh Phí, lệ phí năm 2001, được hướng dẫn tại Nghị định 57/2002/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 24/2006/NĐ-CP) thì thẩm quyền quy định phí đấu giá thuộc Bộ Tài chính quy định trong trường hợp do cơ quan trung ương tổ chức thu; Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định đối với phí do cơ quan địa phương tổ chức thu.

“Trường hợp này nếu là phí do cơ quan địa phương thu thì quy định về phí đấu giá phải được thể hiện bằng văn bản mang tính quy phạm, cụ thể là Nghị quyết được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình thông qua, từ đó UBND tỉnh Thái Bình có thể ban hành một quyết định mang tính quy phạm pháp luật căn cứ theo quy định của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình chứ không thể tự ban hành quy định về phí đấu giá bằng một văn bản hành chính cá biệt. Quyết định số 691/QĐ-UBND chỉ căn cứ vào Văn bản số 22/HĐND-CTHĐ ngày 04/04/2012 mà không phải là căn cứ theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân về phí đấu giá là không đúng quy định của pháp luật nêu trên.

Đồng thời, về phí đấu giá quyền sử dụng đất, Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình cần căn cứ theo quy định tại Điều 10, Thông tư 48/2012/TT-BTC về mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất", ông Lê Cao nói.

Theo quy định của Bộ Tài chính, trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất không để xây dựng nhà ở của hộ gia đình, cá nhân thì mức thu tối đa tùy theo diện tích đất thấp nhất là 1.000.000 đồng/hồ sơ, cao nhất là 5.000.000 đồng/hồ sơ. Tuy nhiên, Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình có thể quyết định một mức thu cụ thể căn cứ vào điều kiện tại địa phương một cách phù hợp và không vượt mức thu trên.

Về cả nội dung, lẫn hình thức, căn cứ pháp lý của quyết định số 691/QĐ-UBND ngày 05/4/2012 của UBND tỉnh Thái Bình đều có “vấn đề” cần xem xét lại.

Vương Trần