tình hình là trán em bị dồ trông rất xấu ko bít mẹ nào cóa từng sửa trán chưa??nếu cóa thì xin tư vấn cho e với,và cho e xin địa chỉ nơi các mẹ làm với???

tình hình là trán em bị dồ trông rất xấu ko bít mẹ nào cóa từng sửa trán chưa??nếu cóa thì xin tư vấn cho e với,và cho e xin địa chỉ nơi các mẹ làm với???