[Kênh14] - Phạm Băng Băng, Lưu Diệc Phi, Viên Tuyền và Lâm Chí Linh - ai sẽ được chọn đây nhỉ?