(HHT_online) Tiểu thuyết gia Choi Jae-kyung, người điều hành một cộng đồng dành cho các phụ nữ chưa chồng ở Hàn Quốc, vừa ra một cuốn sách khuyên những cô gái cách tìm Mr. Right trong một biển người với nhiều kiểu tính cách khác nhau...