(ANTĐ) - Đền Kim Giang, nằm trên đường Kim Giang, quận Thanh Xuân đã được cấp bằng công nhận Di tích văn hóa lịch sử cấp quốc gia năm 1989.

Thế nhưng hiện nay, khu di tích này đang bị xâm phạm nghiêm trọng. Vào đầu giờ chiều, trước cổng đền bị chiếm dụng làm nơi buôn bán quần áo (ảnh ). Hơn nữa, khu vực cổng ra vào đền còn thành nơi tập kết bàn ghế, ngổn ngang gây khó khăn cho du khách mỗi khi tới viếng thăm cảnh đền. Tình trạng trên diễn ra đã lâu, đề nghị chính quyền địa phương và Ban Quản lý đền Kim Giang sớm có biện pháp can thiệp để trả lại cảnh quan và sự tôn nghiêm cho di tích này.