Nhanh tay chọn đúng các món đồ đã được lên danh sách sẵn để hoàn thành công việc được giao và ghi nhiều điểm nhé.

Gata