Dẫu biết rằng chuyện ấy vốn không thể tránh khỏi, người dân ở Cuba và trên thế giới, đất nước Cuba và rất nhiều quốc gia khác trên thế giới vẫn không khỏi bàng hoàng và rất xúc động khi nhà lãnh đạo Cuba Fidel Castro Ruz qua đời ở tuổi 90 ngày 25/11 vừa qua.

Di san vo gia cua Fidel - Anh 1

Trên thế giới từ trước tới nay chỉ có rất ít nhà lãnh đạo quốc gia nhỏ lại có được tầm ảnh hưởng khắp thế giới và bao trùm cả một thời đại như Fidel Castro ở Cuba.

Trong thập kỷ 50 của thế kỷ trước, Fidel Castro đã cùng nhân dân Cuba tiến hành thành công cuộc cách mạng trên đảo quốc này ở khu vực Caribe, mở ra thời đại mới cho Cuba và đi đầu trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc ở khu vực Trung và Nam Mỹ, khích lệ và hậu thuẫn nhân dân các nước khác ở các châu lục khác trên thế giới vững bước và kiên định niềm tin tất thắng trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của chính mình.

Fidel Castro đã lãnh đạo Cuba vượt qua những thập kỷ bị Mỹ và Phương Tây thù địch và chống phá hòng phá hủy những thành quả cách mạng và đảo ngược bước tiến của lịch sử.

Lịch sử đất nước Cuba kể từ hơn nửa thế kỷ nay khắc đậm dấu ấn riêng của Fidel Castro và cả lịch sử của nhân loại trong thời gian ấy cũng vậy.

Fidel Castro để lại cho Cuba và nhân loại sự khẳng định của những giá trị trường tồn của hòa bình, tự do, độc lập và đoàn kết quốc tế, sự khẳng định tính tất thắng của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, chống áp bức và bóc lột, chống cường quyền và chiến tranh xâm lược.

Fidel Castro để lại cho Cuba nền tảng vật chất và niềm tin tinh thần cần thiết để thành quả cách mạng được duy trì và phát huy, lý tưởng và mục tiêu cách mạng được kiên định tiếp tục trong giai đoạn lịch sử mới ở Cuba và bối cảnh tình hình mới trên thế giới. Fidel Castro mãi mãi là chỗ dựa tinh thần cho Cuba trong tương lai.

Những thách thức hiện tại đối với Cuba khác biệt so với ở thời Fidel Castro dẫn dắt Cuba. Nhưng kinh nghiệm và bản lĩnh lãnh đạo, tầm vóc thời đại và lý tưởng cách mạng của Fidel Castro vẫn có được giá trị thời sự hết sức to lớn và thiết thực đối với Cuba cà đối với cả rất nhiều quốc gia khác trên thế giới.

Thiên Nhai

Từ khóa

di sản vô giá fidel